חתימה דיגיטלית

ככל שעובר הזמן, הולכות ופוחתות הסיבות שבגינן אנחנו צריכים לצאת מהבית. כשאומרים שבקרוב לא נצטרך לצאת כלל מהבית ונוכל גם לעבוד, גם לעשות קניות וגם להיפגש עם החברים דרך האינטרנט, זה לא לגמרי תלוש מן המציאות. ועכשיו, אתם גם לא צריכים לצאת מהבית כדי לחתום על הסכם שכירות או על כל הסכם אחר וגם לא כדי להצטרף לשירות כלשהו כמו למשל שירות פיננסי הדורש את חתימתכם על טפסים רשמיים. בכל המקרים האלה, תוכלו להשלים את מהלך החתימה בפורמט של חתימה דיגיטלית ובשורות הבאות נסביר את האפשרויות הקיימות ואת האופן בו מתייחס אליהן החוק בכדי להבטיח שניתן יהיה לאכוף כל חתימה, גם כזאת שבוצעה באופן דיגיטלי.

חתימה דיגיטלית מהי?

חתימה דיגיטלית היא חתימה המבוצעת על גבי תווך דיגיטלי כמו מחשב, טלפון סלולרי, טאבלט או האינטרנט. חתימה דיגיטלית לא חייבת להיות זהה או אפילו דומה לחתימה הידנית שלכם. לצורך העניין, סימון וי בצ'קבוקס בטופס דיגיטלי, נחשב גם הוא כחתימה דיגיטלית. לחיצה על כפתור שבלחיצה עליו אתם מאשרים את הסכמתכם לתוכן של מסמך כלשהו המוצג בפניכם, נחשבת גם היא לחתימה דיגיטלית.

תוכלו להשלים את מהלך החתימה בפורמט של חתימה דיגיטלית ובשורות הבאות נסביר את האפשרויות הקיימות ואת האופן בו מתייחס אליהן החוק בכדי להבטיח שניתן יהיה לאכוף כל חתימה

מה האתגר שמתעורר בחתימה בפורמט דיגיטלי?

ככלל, חתימה על מסמכים מבוצעת בצורה פיזית בנוכחות החותם והמחתים ובאמצעות חתימה ידנית על גבי נייר פיזי. פורמט פיזי זה של חתימה נועד לאפשר שני דברים חשובים: א' וידוא זהותו של החותם באופן ודאי וב' וידוא שהחתימה מבוצעת על נוסח פיזי שלא ניתן לשנות אותו לאחר החתימה. כאשר אנו חותמים בפורמט דיגיטלי, אנו חשופים למעשה לשני הגורמים האלה, שאותם לא ניתן לוודא באותה רמה בצורה דיגיטלית. כך למשל, אם חברה המציעה שירותים פיננסיים מצרפת לקוח חדש דרך האינטרנט, היא יכולה לדרוש אישורים שונים בכדי לוודא עד כמה שניתן שהאדם היושב מול המחשב בצד השני הוא אכן האדם שהוא טוען שהוא, אבל אין לה יכולת אמיתית לוודא זאת.

חתימה דיגיטלית היא חתימה המבוצעת על גבי תווך דיגיטלי כמו מחשב, טלפון סלולרי, טאבלט או האינטרנט.

איך פותרים את האתגר הזה?

ההתייחסות לכל הנושא של חתימה דיגיטלית, או בשמה החוקי חתימה אלקטרונית, מעוגנת במסגרת חוק חתימה אלקטרונית שנחקק בישראל בשנת 2001 ותוקן לאחר מכן בשנת 2018 בכדי לבצע את ההתאמות הנדרשות. חוק זה מגדיר שני סוגים של חתימות אלקטרוניות:

חתימה אלקטרונית מאובטחת – חתימה אלקטרונית שבה לחותם יש שליטה על תוכן המסמך עליו הוא חותם בזמן החתימה ולמחתים יש את היכולת לזהות את החותם.

חתימה אלקטרונית מאושרת – חתימה אלקטרונית מאושרת היא חתימה מאובטחת אליה מתלווה אישור של צד שלישי המתווך את תהליך החתימה בין הצדדים. הצד השלישי המתווך אמור להיות זה שמוודא את זהות החותמים ואת תוכן המסמך עליו הם חותמים בזמן החתימה ולצרף תעודה, המאשרת סופית את הדברים. תעודה זו מיועדת למנוע מכל אחד מן הצדדים להתכחש בהמשך הדרך לחתימתו.

על פי חוק חתימה אלקטרונית, פורמט החתימה המאושרת הוא הפורמט המחייב בכל מקרה בו נדרשת חתימה על פי חוק. יחד עם זאת, גם חתימה מאובטחת יכולה להספיק לאנשים רבים, במיוחד במקרים בהם ישנן ראיות נוספות שתומכות באירוע החתימה, בזהות החותמים ובתוכן המסמך, כמו למשל התכתבות בין הצדדים ממנה עולה כי הם מודים כי חתמו על המסמך, שגם מצורף להתכתבות ביניהם.

שירותי חתימה דיגיטלית המוצעים היום, הם שירותים המסופקים על ידי חברות שמיועדות לתפקד כאותו צד שלישי שמתווך את תהליך החתימה בין הצדדים.

שירות חתימה דיגיטלית – החתימה המאושרת

שירותי חתימה דיגיטלית המוצעים היום, הם שירותים המסופקים על ידי חברות שמיועדות לתפקד כאותו צד שלישי שמתווך את תהליך החתימה בין הצדדים. הצורך בנוכחות גורם כזה בולט בעיקר במקרים בהם נדרשת חתימה דו צדדית, כלומר מסמך שעליו צריכים לחתום שני הצדדים זה כלפי זה ולא רק צד אחד כלפי הצד השני. במקרים אלה, כמו למשל חתימה על שכר דירה, משכיר הדירה רוצה לוודא כי השוכר שפרטיו מצוינים על גבי ההסכם הוא אכן האדם שחתימתו מופיעה על המסמך וכך רוצה לוודא גם השוכר כלפי המשכיר. כמו כן, שני הצדדים רוצים לוודא שאף אחד מהצדדים לא יכול לבצע שינוי בהסכם לאחר שכבר נחתם. בהסכמים הנחתמים בצורה פיזית ידנית אין בדרך כלל את הבעיה הזאת, אך בפורמט הדיגיטלי, כפי שאמרנו קודם לכן, המצב הוא מאתגר יותר וכאן נכנס הערך של הצד השלישי המתווך בין החותמים.

שירותי חתימה דיגיטלית מסופקים על פי הפורמט של החתימה המאושרת על פי התהליך הבא:

כל צד ממלא את פרטיו, מצרף צילום תעודת זהות ומספק פרטים נוספים שיאפשרו את אימות זהותו. שני הפרטים המחייבים כיום הם כתובת דוא"ל ומספר טלפון סלולרי. לאחר שאלו סופקו, יכול ספק השירות של חתימה דיגיטלית, לשלוח לכל צד קוד לאימייל ולטלפון הסלולרי ובמידה והחותם יאשר את הקוד שנשלח אליו, בצירוף כל הפרטים וצילום תעודת הזהות שלו, ניתן יהיה לומר כי זהותו אושרה. את התהליך הזה מבצע ספק השירות מול כל אחד מן הצדדים בנפרד.

החתימה עצמה מבוצעת על גבי גרסה מקוונת של המסמך עליו יש לחתום. במעמד החתימה, המסמך לא ניתן לשינוי ולא ניתן לבצע בו כל עריכה. כל צד חותם באמצעות לחיצה על כפתור אישור, סימון וי בצ'קבוקס ולרוב גם בצירוף סימן גרפי שאותו הוא מבצע באמצעות עכבר המחשב. חתימתו מצורפת למסמך, הן כקובץ דיגיטלי והן כסימן גרפי על גבי מסמך המקור. לאחר החתימה מפיק ספק השירות תעודה כי תהליך החתימה בוצע בהצלחה כשהתעודה כוללת את מסמך המקור ואת חתימות הצדדים. תעודה זו אינה ניתנת עוד לשינוי ואף צד לא יוכל לבצע שינוי בתוכן המסמך עליו חתמו הצדדים, לאחר הפקת התעודה על ידי ספק השירות.

כפי שניתן לראות, מודל זה תואם את דרישות החוק לגבי חתימה דיגיטלית מאושרת והוא אכן מבטיח את תקינות תהליך החתימה הן בהיבט של זיהוי החותמים והן בהיבט של מניעת היכולת לבצע שינויים במסמך לאחר חתימתו.

דרישות החוק לגבי חתימה דיגיטלית מאושרת והוא אכן מבטיח את תקינות תהליך החתימה הן בהיבט של זיהוי החותמים והן בהיבט של מניעת היכולת לבצע שינויים במסמך לאחר חתימתו.

מי מספק את השירות?

כל הנושא של חתימה דיגיטלית באמצעות האינטרנט הוא נושא חדש יחסית שאושר על ידי המחוקק רק בשנים האחרונות. בהתאם לכך, עוד ועוד ספקים חדשים נכנסים לתחום ומציעים את השירות לאחר שעברו תהליך אישור והסמכה מול המחוקק. ככלל, שירות זה הוא שירות שמבוסס המון על אמון. כאשר אתם חותמים על הסכם חשוב בחייכם בפורמט של חתימה דיגיטלית, אתם רוצים לוודא שהתהליך אכן מבוצע על פי חוק ועל פי כל הכללים המחייבים בחוק. ספקי שירות קטנים וקיקיוניים יכולים לא פעם להעלות חשדנות רבה בקרב הצדדים ולעולם אין לדעת האם חשדנות זו אכן נתמכת במציאות.

על כן, כאשר אתם פונים לקבלת שירות חתימה דיגיטלית, כדאי לפנות לגורם גדול, מוכר ומוביל שאתם יכולים לסמוך גם על הטענה שלו לכך שהוא מוסמך לבצע את התהליך וגם לביצוע התהליך בצורה תקינה על פי החוק. אפשר לזהות מגמה בולטת על פיה ספקי שירותי הפקת חשבוניות אונליין נכנסים גם לתחום של חתימה דיגיטלית ואלו הם בהחלט ספקים שיכולים להתאים למשימה החתימה על ההסכם החשוב לכם.

אפשר לזהות מגמה בולטת על פיה ספקי שירותי הפקת חשבוניות אונליין נכנסים גם לתחום של חתימה דיגיטלית ואלו הם בהחלט ספקים שיכולים להתאים למשימה החתימה על ההסכם החשוב לכם.

האם חתימה דיגיטלית תקפה מבחינה משפטית?

התשובה היא בהחלט כן, כל עוד היא מבוצעת על פי הגדרות חוק חתימה אלקטרונית בפורמט של חתימה אלקטרונית מאושרת. יחד עם זאת, ממש כפי שאדם יכול להתכחש לחתימה על מסמך פיזי עליו הוא חתם בכתב יד, כך יכול כל אדם להגיש תביעה משפטית ולהתכחש לחתימה הדיגיטלית אותה הוא ביצע. בהיבט זה חשוב לציין את הדבר הבא: הפלטפורמות המשמשות היום לצורך חתימה דיגיטלית הן פלטפורמות מתקדמות מאוד ואותם ספקי שירות נוקטים בשורה של צעדים על מנת לזהות את האדם החותם. זאת אומרת שאם אדם כלשהו חושב שבגלל שהוא חתם על הסכם בפורמט של חתימה דיגיטלית, יהיה לו קל יותר להתכחש לחתימתו, הוא בהחלט טועה כשלמעשה לחתימה שלו יש גיבוי על ידי גורם גדול ומוסמך שאושר לכך על ידי המחוקק, מה שלא קיים במעמד של הסכם בחתימה פיזית ידנית. ובכל זאת, שום דבר לא מונע מאף אחד להתכחש לחתימתו בכל פורמט שהוא ובכל הסכם שהוא ואת זה צריך לזכור באופן כללי, גם במקרה של חתימה דיגיטלית על הסכם וגם במקרה הרגיל של חתימה ידנית על הסכם.

איך מבוצעת גביית התשלום עבור השירות?

שירות חתימה דיגיטלית מסופק הן בפורמט של שירות חד פעמי והן בפורמט של שירות מתמשך במסגרת הסכם שירות ארוך טווח. מן הסתם, כל אירוע של חתימה דיגיטלית על הסכם באופן חד פעמי יעלה יותר מאשר כל אירוע של חתימה דיגיטלית במסגרת הסכם שירות. חברות המבקשות לנהל את פעילותן באמצעות האינטרנט עשויות להידרש לשירות כזה ומאחר והן מבצעות עשרות ומאות אירועי חתימה בכל חודש, הן צורכות את השירות בדרך כלל במסגרת הסכם שירות ארוך טווח, שבו השירות מסופק להם במחיר מיוחד. עבור לקוח פרטי שנדרש לשירות באופן חד פעמי, למשל לצורך חתימה על הסכם שכירות דירה, מדובר בשירות שעלותו מסתכמת בעשרות שקלים ולבטח זול יותר מאשר הדלק והטרחה הכרוכים בהגעה למקום פיזי בכדי לבצע חתימה ידנית על המסמך.

גביית התשלום מבוצעת כמובן אונליין, כשישנם ספקי שירות המאפשרים גם תשלום טלפוני. תוכלו לשלם באמצעות כרטיס אשראי או פייפאל ואם אתם עדיין חוששים להכניס את פרטי האשראי שלכם באתרי אינטרנט, תוכלו להיעזר בשירות של תשלום טלפוני. מרגע שהשתמשתם בשירות פעם אחת, כל הפרטים שלכם שמורים כבר אצל אותה חברה ובפעם הבאה תוכלו לעבור את התהליך בקלות רבה יותר. למעשה, החזרה על השירות באותה חברה מאפשרת לחזק עוד יותר את זהותכם לעתיד.

האם ניתן להשתמש בשירות לכל סוג של הסכם?

התשובה היא בהחלט כן, אם כי ההחלטה היא לגמרי שלכם. סביר להניח שבעתיד, בעוד כמה שנים, יהפוך שירות חתימה דיגיטלית לסטנדרט שבו נשתמש כולנו לכל סוג של הסכם. יחד עם זאת, בשלב הזה אם יש הסכם חשוב שאתם צריכים לחתום עליו ואתם לא מרגישים עדיין בטוחים, יש לכם את החופש לבצע את החתימה בפורמט הפיזי הסטנדרטי. במקרה כזה, גם אם הצד מתעקש או אפילו מאוד מבקש לבצע את התהליך בצורה דיגיטלית, הקפידו על כך שאתם נשארים נאמנים לאינטרסים שלכם ואם זה לא מרגיש לכם מספיק בטוח, הימנעו מכך.

אחרי שאמרנו את זה, חתימה דיגיטלית אצל ספק שירות מוכר היא אופציה נהדרת ובטוחה, שגם מעוגנת לגמרי בחוק הישראלי ולכן אין לכם מה לחשוש מלחתום על המסמכים שלכם באמצעות פלטפורמות חתימה דיגיטלית כבר היום. לפני שאתם משתמשים בשירות, קראו היטב את ההסבר של הספק לגבי התהליך והראיות שנמסרות לכם בסופו והקפידו שהדברים מתנהלים בצורה הנדרשת עד תום.

אז מה היה לנו בכתבה:

טכנאי מחשבים

טכנאי מחשבים

בעזרת easy2sign תוכלו לחתום דיגיטלית על כל מסמך. אנחנו מגבים את כל החומרים שלכם בצורה מסודרת בשרתים שלנו, בגוגל, דרופבוקס ועוד. החברה קיימת מעל עשור ומספקת מגוון תוכנות ופתרונות 360 מעלות לעסקים.
לסיכום, אם אתם מחפשים שירות מקצועי, אמין עם ניסיון רב, אתם מוזמנים להשאיר את הפרטים שלכם מטה וליצור איתנו קשר. נשלח לכם הצעת מחיר המותאמת בדיוק לעסק שלכם, לצרכים שלכם ולאסטרטגיה העסקית שלכם. מחכים לכם.