חתימה דיגיטלית על מסמך

אפשר רק לדמיין כמה טרחה הייתה נחסכת מכולנו, לו היינו יכולים לחתום על מסמכים שונים אונליין באמצעות האינטרנט, ללא צורך בהגעה פיזית למקום החתימה על מסמך פיזי. אפשר גם לדמיין כמה נייר היה נחסך לו רק הייתה היכולת הזאת. ובכן, אפשר להפסיק לדמיין ולהתחיל לעשות כי האופציה של חתימה דיגיטלית על מסמך כבר קיימת ובשנה האחרונה היא הולכת ותופסת תאוצה בעוד ועוד תחומים. כעת כבר אפשר להעריך שבעוד מספר שנים כמעט כל פעולה שעד כה חייב חתימה פיזית על גבי מסמך נייר, תעבור למרחב הדיגיטלי עם אפשרות של חתימה דיגיטלית מרחוק. ובכל זאת, לא מדובר במהלך של מה בכך ובשורות הבאות נספר לכם מה אפשר לכל זה לקרות, איך זה בדיוק עובד ומהו המעמד המשפטי של חתימה דיגיטלית.

המעמד המשפטי של חתימה דיגיטלית על מסמך

נתחיל אולי דווקא בסוף, שכן סוגיית המעמד המשפטי של חתימה דיגיטלית היא הסוגיה שעד כה היוותה את המכשול לאימוץ הטכנולוגיה הזאת וכעת הגיעה לכדי פתרון. ההתייחסות הראשונה להיבט החוקי של חתימה דיגיטלית התרחשה במדינת ישראל כבר בשנת 2001 עם חקיקת חוק חתימה אלקטרונית. בחוק זה הוגדרו למעשה סוגים שונים של חתימות ונפתח הפתח לשילוב החתימה הדיגיטלית כאופציה חוקית מבחינה משפטית. אלא שמאז ועד 2018, אז עבר החוק תיקון, לא סיפק החוק המקורי מספיק "שיניים" משפטיות למי שרצה לאמץ את הטכנולוגיה. התיקון החדש שהוכנס לחוק כבר בשנת 2018 שינה את פני הדברים ועודד פיתוח של טכנולוגיות ותשתיות דיגיטליות לביצוע חתימה דיגיטלית על מסמך, מה שהבשיל לכדי שירות זמין לכל רק בשנה שנתיים האחרונות.

אפשר גם לדמיין כמה נייר היה נחסך לו רק הייתה היכולת הזאת. ובכן, אפשר להפסיק לדמיין ולהתחיל לעשות כי האופציה של חתימה דיגיטלית על מסמך כבר קיימת ובשנה האחרונה היא הולכת ותופסת תאוצה בעוד ועוד תחומים.

אז מה אומר החוק? ובכן, כדי להבין את התייחסות החוק לנושא של חתימה דיגיטלית, יש תחילה להבין את האתגר המשפטי בסוג זה של חתימה. כאשר החתימה מבוצעת בצורה פיזית ובנוכחות האנשים החותמים, לכל צד למסמך יש את היכולת לוודא את זהותו של כל חותם וגם לוודא את זה שהחותם הוא אכן האדם שחתם על המסמך. כמו כן, לכל אדם החותם על המסמך יש את היכולת לקבל עותק פיזי מודפס של המסמך עם חתימתו, מה שמאפשר לו לוודא כי לא ניתן יהיה להכניס שינויים במסמך לאחר החתימה עליו. בחתימה דיגיטלית, נושאים אלה הופכים למאתגרים יותר, שכן קל מאוד לשנות קובץ דיגיטלי ומלאכת הזיהוי של החותמים מרחוק היא קשה הרבה יותר. לצורך אימוץ האופציה של חתימה דיגיטלית על מסמך, נדרש החוק להסדיר את שתי הסוגיות הללו וזה בדיוק מה שעשה התיקון האחרון שנכנס לחוק בשנת 2018.

כעת, חוק חתימה אלקטרונית מגדיר שני סוגים של חתימות דיגיטליות. הסוג הראשון הוא חתימה מאובטחת, שהיא חתימה שבה יכול כל צד לאמת את זהותו של האדם החותם על גבי המסמך ויכול כל חותם לוודא שהמסמך לא ניתן לשינוי לאחר החתימה עליו. הסוג השני הוא חתימה מאושרת, שהיא למעשה חתימה מאובטחת, שמבוצעת בפיקוח של צד שלישי חיצוני, המנהל ומתווך את תהליך החתימה כולו ומפיק תעודה המאשרת הן את זהות החותמים והן את תוכן המסמך במעמד חתימתו. מעורבותו של צד שלישי זה היא קריטית, שכן אותו צד משמש כמעין עד נטרלי במעמד החתימה ובנוסף לכך גם מספק פלטפורמה מסודרת ומחייבת לזיהוי מלא של כל חותם ולנעילה דיגיטלית של המסמך לאחר חתימתו.

לצורך אימוץ האופציה של חתימה דיגיטלית על מסמך, נדרש החוק להסדיר את שתי הסוגיות הללו וזה בדיוק מה שעשה התיקון האחרון שנכנס לחוק בשנת 2018.

האם חתימה דיגיטלית מאובטחת אינה קבילה כראיה משפטית?

כעת נשאלת השאלה האם חתימה שהיא "רק" מאובטחת אך לא מאושרת, יכולה להוות ראיה קבילה בבית המשפט והתשובה היא בהחלט כן. יחד עם זאת, במידה והחתימה היא רק מאובטחת ולא מאושרת, יכול כל אחד מהצדדים להתכחש לחתימתו ונטל ההוכחה נופל על הצד השני, שיצטרך להוכיח שהצד המתכחש לחתימתו אינו דובר אמת. כאשר החתימה היא חתימה מאושרת על ידי צד ג' מוסמך ומורשה, הרי שנטל ההוכחה עובר לאדם המתכחש לחתימתו והוא יהיה זה שיצטרך להוכיח שהוא לא חתם על המסמך במקום שהצד השני יצטרך להוכיח שהוא כן חתם. לאדם ללא רק משפטי זה עשוי להישמע כמו הבדל מינורי וחסר משמעות, אבל כל עורך דין יודע בדיוק מהי המשמעות של נטל ההוכחה ובמרבית המקרים המשפטים, מהווה נטל ההוכחה אלמנט מכריע בתיק כולו. מעבר לכך, המשמעות האמיתית של הדברים היא שהמחוקק ומערכת המשפט מכירים בחתימה מאושרת כחתימה כשרה לכל דבר ועניין והתכחשות לחתימה כזאת, כמוה כהתכחשות לחתימה ידנית על גבי נייר.

כאשר אנו מדברים על חתימה דיגיטלית על מסמך, מייד עולה השאלה איך ניתן לחתום חתימה גרפית באמצעות מחשב.

איך מבוצעת החתימה הדיגיטלית?

מאז ומעולם את החתימה שלנו חתמנו בכתב יד, באמצעות חתימה גרפית אותה סיגלנו לעצמנו כחתימה הקבועה שלנו. בהתאם לכך, כאשר אנו מדברים על חתימה דיגיטלית על מסמך, מייד עולה השאלה איך ניתן לחתום חתימה גרפית באמצעות מחשב. ובכן, בהיבט זה חשוב לומר שאפשר בהחלט לחתום חתימה גרפית גם באמצעות המחשב, אבל ישנם סוגים נוספים של חתימות דיגיטליות ועל כך נדבר כעת. ככלל, חתימה היא אישור של האדם החותם לכל דבר שעליו הוא מתבקש לחתום – הסכמה לתנאי חוזה, אישור ידיעה, אישור קבלה, אישור מסירה, אישור ביצוע וכן הלאה. במישור הפיזי, חתימה זו ניתנה על ידנו בצורה ידנית באמצעות עט ונייר. במרחב הדיגיטלי, יכולה חתימה זו להתבצע בצורה שונות. כך למשל, לחיצה על גבי כפתור אישור, לאחר יידוע המשתמש כי בלחיצה על הכפתור הוא מאשר את הדברים, היא חתימה לכל דבר ועניין. גם סימון וי בצ'קבוקס למשל לצורך אישור על כך שהמשתמש קרא את ההסכם או מאשר את תנאי העסקה וכן הלאה, גם הוא נחשב לחתימה.

יחד עם זאת, יש לשים לב לפרט אחד שרבים לא מודעים לו – בעולם המשפט ישנה חשיבות רבה למודעות של האדם למשמעות מעשיו. אדם שמבצע פעולה ללא מודעות יכול גם לצאת פטור מכל עונש אם יוכיח זאת מעבר לספק סביר. בהתאם לכך, כאשר אנו מתבקשים ללחוץ על כפתור, אנחנו לאו דווקא מודעים לכך שלחיצת כפתור זו מהווה אישור משפטי כמו חתימה ידנית. אפשר כמובן ליידע את המשתמש שלחיצה על הכפתור היא אכן כמו חתימה לכל דבר ועניין, אך תמיד תישאר בידי המשתמש יכולת הטיעון כי לא היה מודע לכך שמדובר בחתימה מבחינה משפטית. בהתאם לכך, בכל מקרה של חתימה דיגיטלית על מסמך, רצוי לשלב גם את האופציה של חתימה ידנית גרפית, סביבה כבר כולם יודעים שהיא משמשת כחתימה בעלת תוקף משפטי.

איך מבצעים חתימה ידנית באמצעות המחשב? ובכן, על גבי המסך מופיע שטח נקי עליו יכול המשתמש לחתום את חתימתו באמצעות האצבע (על גבי מסך מגע) או באמצעות עכבר המחשב. החתימה, מן הסתם, לא תצא מדויקת כמו חתימה ידנית על גבי נייר, אבל היא בהחלט מהווה סימן גרפי קביל המשמש כאלטרנטיבה לחתימה ידנית פיזית. במקרים רבים, נהוג לבקש מהמשתמש לחתום במספר מקומות או מספר פעמים, בכדי לוודא שאכן מדובר בחתימה אישית בעלת תצורה מובחנת.

כאשר אנו מדברים על חתימה דיגיטלית על מסמך, מייד עולה השאלה איך ניתן לחתום חתימה גרפית באמצעות מחשב.

ואיך מזהים את זהות החותמים?

כפי שאמרנו קודם לכן, אחד האתגרים המרכזיים ביישום של אופציית חתימה דיגיטלית על מסמך הוא האתגר של זיהוי האנשים החותמים. כאשר אנו חותמים על חוזה מודפס, כל צד נוכח במקום והצד השני יכול לוודא את זהותו, הן במראה והן באמצעות תעודת זהות. כאשר החתימה מבוצעת אונליין מרחוק, האופציה הזאת לא קיימת. בדיוק מהסיבה הזאת, מגדיר החוק את הצורך ליישם מספר אמצעי זיהוי שיחד יוצרים סבירות גבוהה במיוחד לאימות זהותו של החותם. שני האמצעים החשובים ביותר בהיבט זה הם אישור כתובת דוא"ל ואישור טלפון נייד פרטי. לצורך האישור נשלחת הודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל של המשתמש והודעת סמס לטלפון שלו ואת שתי ההודעות הוא צריך לאשר באמצעות הזנת קוד אונליין בזמן אמת. בנוסף לכך, חייב כל צד להצהיר על זהותו, לצרף צילום של תעודת זהות ולספק פרטים נוספים שאותם יכול הצד השלישי המנהל את תהליך החתימה לוודא ולאשר. לעיתים נדרש למשל צילום של צ'ק אישי או אישור על ניהול חשבון בנק מאתר הבנק כאמצעי זיהוי נוסף. בסופו של דבר, הליך הזיהוי מתבסס על שימוש במספר אמצעי זיהוי שכל אחד מהם בנפרד, לא יכול להעניק רמת ודאות גבוהה לזיהוי האדם החותם, אבל הצירוף של כולם יחד יוצר את הוודאות הנדרשת.

ולבסוף, איך מונעים אישור של תוכן המסמך לאחר חתימתו?

כאמור, חתימה דיגיטלית על מסמך מבוצעת היום בניהול צדדים שלישיים שהם למעשה ספקי שירות המפעילים פלטפורמה אונליין, המיועדת בדיוק לתהליך זה. פלטפורמה זו כוללת את כל הטפסים לקליטת פרטי הצדדים, למשלוח כל אמצעי הזיהוי, לביצוע חתימה דיגיטלית באמצעות לחיצה על כפתור, סימון צ'קבוקס וצירוף חתימה גרפית אונליין ולבסוף גם להפקת תעודה המאשרת את הליך החתימה ברמה המשפטית. תעודה זו היא למעשה קובץ דיגיטלי הכולל את הקובץ המכיל את תוכן המסמך במעמד חתימתו ואת כל פרטי החתימה הנדרשים. עותק מהתעודה על כל החומרים המצורפים, נשמרים על ידי אותו צד שלישי כך שגם אם אחד הצדדים מנסים לבצע שינויים דיגיטליים בקובץ התעודה, עדיין ישנו הגיבוי אצל הצד השלישי, דרכו ניתן להוכיח מה היה נוסח ההסכם במעמד חתימתו.

 

מי צריך את זה?

איך שלא מסובבים את זה, היום כבר הגענו לבשלות טכנולוגית מלאה המאפשרת לנו לבצע חתימה דיגיטלית על מסמך וכעת, יותר ויותר גורמים מאמצים את הטכנולוגיה הזאת בכדי להקל על תהליכי העבודה שלהם בינם ובין עצמם ובינם ובין הלקוחות שלהם. אופציה זו מאפשרת למשל לצרף לקוחות חדשים לשירותים מורכבים בעלי היבט משפטי מורכב כמו למשל הצטרפות לקופת גמל אונליין. במקרה זה, יש צורך בזיהוי מוחלט של האדם ובהשגת הסכמתו המשפטית לתנאי השירות ואת זה בדיוק מאפשרת האופציה החדשה של חתימה דיגיטלית על מסמך. שירותי ממשלה רבים נעזרים אף הם באופציה הזאת ולא פחות מכך, אופציה זו עומדת גם לרשות צדדים פרטיים לחלוטין המבקשים לחתום ביניהם הסכם פשוט כמו הסכם שכירות למשל. כך למשל, אם ישנו דייר המתעניין לשכור את דירתכם, אך גר הרחק מכם, תוכלו לבצע את כל התהליך של חתימת הסכם השכירות שלו בצורה מקוונת באמצעות ספק שירות של חתימה דיגיטלית על מסמך. המדובר בשירות זול מאוד, לבטח זול יותר מעלות הדלק להגיע למקום בו ניתן לבצע חתימה פיזית.

חייבים להודות ששירות זה עדיין נמצא בחיתוליו, אבל כמו כל השירותים המקוונים שכיום אנו משתמשים בהם מבלי לשים בכלל לב, גם שירות זה צפוי להפוך בשנים הקרובות לסטנדרט מקובל שישנה את כל עולם החתימה על גבי מסמכים רשמיים.

חתימה אישית היא כלי משפטי שנמצא בידיו של כל אחד ואחד מאיתנו. לחתימה שלנו על גבי מסמך, יש בדרך כלל, משמעות משפטית שאותה ניתן לאכוף, אם כי לעיתים החתימה שלנו אינה נושאת מטען משפטי כלשהו, למשל כאשר אנו חותמים על עצומה הקשורה למאבק איתו אנו מזדהים. בכל מקרה, על מנת שהחתימה שלנו תהיה בעלת תוקף משפטי, נדרשנו עד כה להגיע למקום פיזי כלשהו בו הוצגו לנו המסמכים עליהם עלינו לחתום ואכן לחתום עליהם באופן ידני ובכתב יד. היום, כבר אפשר להשלים את המהלך באמצעות חתימה דיגיטלית על מסמך ובשורות הבאות נספר לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על האופציה המשמחת הזאת.

 

חתימה דיגיטלית על מסמך – מה זה אומר?

ובכן, בעשור האחרון עבר חלק ניכר מפעילות התקשורת שלנו מהמרחב הפיזי אל המרחב הווירטואלי. אנחנו כבר כמעט ולא מקבלים דברי דואר פיזיים והכל נשלח לנו בדוא"ל. אנחנו יכולים למלא טפסים ולקבל חשבוניות עבור תשלומים שאנו משלמים באמצעות הדוא"ל. מה שנותר עוד כדי להשלים את המעבר הזה מהמרחב הפיזי אל המרחב הווירטואלי, היא היכולת לחתום על מסמכים דיגיטליים בצורה דיגיטלית, או במילים אחרות לחתום חתימה דיגיטלית על מסמך דיגיטלי. בדמיון הלוגי שלנו, אנחנו מייד חושבים על קובץ מסמך שעליו אנחנו יכולים להדביק תמונה של החתימה הידנית שלנו, אלא שחתימה דיגיטלית זה עניין אחר לגמרי.

חתימה דיגיטלית משמעותה הסכמה שאנו נותנים באמצעות סימן גרפי או פעולה דיגיטלית כמו סימון וי בצ'קבוקס או לחיצה על כפתור המאשר את הסכמתנו לתוכן המסמך. מרגע שביצענו את הפעולה הדיגיטלית הזאת, היא הופכת למעשה לחתימה לכל דבר ועניין. יחד עם זאת, לפעולה של חתימה דיגיטלית על מסמך יש שני אתגרים מרכזיים שאותם הצלחנו לפתור רק בשנים האחרונות. האתגר הראשון הוא אתגר הזיהוי. עלינו לוודא שהאדם שחותם על המסמך הוא אכן האדם שאמור לחתום עליו. כאשר אנו חותמים על הסכם במיקום פיזי ובנוכחות הצדדים, כל צד יכול לוודא שהאדם העומד מולו הוא אכן האדם שאמור לחתום על המסמך. במרחב הדיגיטלי האופציה הזאת לא קיימת ולכאורה מאפשרת לנו או לצד השני להתכחש לחתימה שלנו. האתגר השני הוא היכולת שלנו לוודא שלאחר שחתמנו על המסמך, לא ניתן עוד לעשות בו שינויים. במסמך פיזי מודפס אפשר לראות את החתימה על כל דף פיזי של המסמך ולא ניתן לערוך בו שינויים מבלי שנבחין בכך. במרחב הווירטואלי קיימת לכאורה האפשרות לשנות את קובץ המסמך לאחר שנחתם, מה שמוציא את כל העוקץ מאופציית החתימה הדיגיטלית. אך כמובן, אין מקום לדאגה, הפלטפורמות המודרניות של חתימה דיגיטלית על מסמך יודעות לתת מענה מצוין לשני האתגרים, כפי שנראה ממש עכשיו.

היום, כבר אפשר להשלים את המהלך באמצעות חתימה דיגיטלית על מסמך ובשורות הבאות נספר לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על האופציה המשמחת הזאת.

כיצד מבטיחים את מעמדה המשפטי של חתימה דיגיטלית?

ובכן, בשנת 2001 נחקק חוק חתימה אלקטרונית בישראל, חוק שלאחר מכן עודכן בשנת 2018 בכדי להתאימו לרוח הזמן. חוק זה מגדיר שני סוגים של חתימות אלקטרוניות. האחת היא חתימה מאובטחת, שמשמעותה היא שלכל צד חותם יש שליטה מלאה בתוכן המסמך ושישנה גם אפשרות לזיהוי של החותם. השנייה היא חתימה מאושרת, שמשמעותה חתימה מאובטחת שאושרה על ידי גורם שלישי. המשמעות היא שחתימה מאובטחת עונה על הדרישות להבטחת התוקף המשפטי של החתימה, אך היא אינה עונה לצורך שגורם נוסף שאינו צד לחתימה, יאשר את טענות הצדדים. במקרה של חתימה מאושרת, ישנו בדיוק הגורם הזה וכאן למעשה נכנס השינוי האמיתי שמאפשר לנו היום לבצע חתימה דיגיטלית על מסמך בכל סוג של מסמך ובכל סוג של חתימה.

חתימה דיגיטלית על מסמך מבוצעת היום באמצעות שירות ייעודי המסופק על ידי ספקי שירות המתמחים בתחום זה. ספקים אלה מפעילים פלטפורמות ייעודיות לחתימות דיגיטליות אונליין ומאפשרות לכל צד לחתום על כל סוג של מסמך היישר מן המחשב בבית ללא שום צורך באמצעים מיוחדים. תהליך החתימה מבוצע בצורה הבאה:

  • הצדדים מספקים לספק השירות את נוסח המסמך שעליו הם מתכוונים לחתום. הספק נועל למעשה את המסמך ומרגע זה לא ניתן עוד לערוך בו שינויים.
  • ספק השירות פונה לכל צד בנפרד ועובר מולו תהליך לאימות זהותו. תהליך זה כולל מילוי טופס פרטים אישיים, צירוף צילום תעודת זהות ועוד שתי דרכי אימות באמצעות קוד אישור הנשלח בדוא"ל האישי ובסמס לטלפון האישי. צעדים אלה מוכרים על פי החוק כצעדים מספקים לאימות זהותו של החותם. כאמור, תהליך זה מבוצע מול כל צד בנפרד, כך שמושג זיהוי ודאי של שני הצדדים גם יחד.
  • לאחר אימות הזהות, יכול כל צד לבצע חתימה דיגיטלית על מסמך, אותו מסמך שנמסר לספק מלכתחילה וזאת דרך אתר אינטרנט ייעודי או אפליקציה ייעודית המסופקים על ידי ספק השירות. תהליך החתימה עצמו יכול להסתכם בלחיצה על כפתור המאשר את הצמדת החתימה הדיגיטלית שלכם למסמך, הוא יכול לכלול גם סימון וי בצ'קבוקס שונים המאשרים היבטים שונים של החתימה והוא יכול לכלול גם הוספת חתימה גרפית אותה ניתן לחתום באמצעות עכבר המחשב. לרוב, תכלול החתימה את שלושת המרכיבים האלה גם יחד.
  • מרגע שהצדדים חתמו על המסמך, מפיק ספק השירות תעודה המעידה על המסמך המקורי עליו חתמו הצדדים, זהות הצדדים ועצם העובדה ששניהם חתמו על המסמך. בכך למעשה מגיע התהליך לסיומו ולכל צד יש תעודה המפרט את מסמך המקור, חתימות הצדדים ואישור הצד השלישי לתקינות התהליך.

האם תוכלו לשלב חתימה דיגיטלית על מסמך בעסק?

התשובה היא בהחלט כן. למעשה, לקוחות המטרה המרכזיים של ספקי שירות חתימה דיגיטלית הם בעלי עסקים שיתקשרו עימם במסגרת הסכמי שירות ארוכי טווח. כך למשל, חברה המציעה מוצרים פיננסיים יכולה להחתים את לקוחותיה, המבקשים להצטרף לקופת גמל, קרן השתלמות או קרן השקעות אחרת כלשהי, באמצעות תהליך חתימה דיגיטלית על מסמך, אותו היא יכולה להטמיע באתר האינטרנט שלה בסיוע הספק. מי שמפקח על התהליך הוא כמובן ספק השירות שמתפקד כצד שלישי מאשר, ולא החברה עצמה שהיא בעצם צד לחתימה. אפשרות זו קיימת עבור כל בית עסק בכל גודל – כל עוד אתם זקוקים למעין פלטפורמה כזאת שתאפשר לכם לאפשר ללקוחות שלכם לחתום מולכם בצורה דיגיטלית ולהפוך את תהליך העבודה איתכם לנוח ויעיל יותר, תוכלו לעשות זאת באמצעות ספקי שירותי חתימה דיגיטלית על מסמך.

יחד עם זאת, שירות חתימה דיגיטלית מתאים לא רק לעסקים הזקוקים לאופציה זו בצורה שוטפת. גם אנשים פרטיים, למשל בעלי דירות המבקשים לחתום על הסכם שכירות אחת למספר שנים עבור דירה שיש בבעלותם, יכולים לעשות זאת במודל של חתימה דיגיטלית על מסמך. למעשה, המקרים בהם ישנם שני צדדים שצריכים שניהם לחתום, הם המקרים הקלאסיים בהם נותנת האופציה של חתימה דיגיטלית את הערך המרבי, וזאת לעומת המקרים בהם רק צד אחד צריך לחתום לצד השני (למשל לקוח שחותם על טופס הצטרפות למסלול השקעות בחברת השקעות), אז יכולה החברה עצמה לקבל את חתימה הלקוח בכל דרך שתבחר תוך מודעות מלאה לרמת הסיכון שהיא לוקחת על עצמה אם החתימה היא רק מאובטחת, אך אינה מאושרת כהגדרת חוק חתימה אלקטרונית.

האם לחתימה הדיגיטלית יש תוקף בבתי משפט?

התשובה היא בהחלט כן, ובתנאי שמדובר בחתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית. זאת אומרת, שאם חתמתם על הסכם כלשהו מול צד כלשהו ואותו צד מחליט לפתע להתכחש לחתימתו, תוכלו בהחלט לקחת את התיק לבית המשפט ולהראות את התעודה שהונפקה לכם על ידי ספק השירות המאשר את תהליך החתימה. תעודה זו מהווה ראיה משפטית לכל דבר ועניין ומעבירה את נטל ההוכחה אל הצד המתכחש לחתימה. יחד עם זאת, ממש כפי שכל אדם יכול להגיש תביעה משפטית בכל מקרה לרבות מקרה של חתימה ידנית על מסמך פיזי, גם במקרה של חתימה דיגיטלית על מסמך דיגיטלי, ישנה האפשרות לקחת את חילוקי הדעות לבית המשפט. מה שחשוב מבחינתכם הוא, שהחתימה הדיגיטלית אותה אתם יכולים להוכיח באמצעות התעודה שהופקה עבורכם, היא חתימה תקפה באופן משפטי ממש כמו חתימה ידנית על מסמך פיזי.

מה חשוב לוודא בהזמנת השירות?

אם אתם מחליטים לחתום על הסכם שכירות מול שוכר הדירה שלכם באמצעות שירות חתימה דיגיטלית על מסמך או שאתם מחליטים לאשר כל מסמך או כל הסכם שהוא באמצעות מודל זה, חשוב שתוודאו שאתם עושים זאת אצל גורם מוסמך ומורשה. בתאוריה, כל אדם יכול לפתוח אתר ולטעון שהוא מוסמך לספק שירות חתימה דיגיטלית על מסמך. אתם מבחינתכם רוצים לבדוק את האישורים שלו וההסמכה שהוא קיבל על ידי הרגולטור. מסמכים אלה צריכים להיות מוצגים לראווה באתר של ספק השירות ואתם צריכים לבדוק את האותנטיות שלהם ואת התוקף שלהם.

כדי לוודא שהספק אכן מאושר ומוכר, תוכלו להיכנס לאתר משרד המשפטים ולעיין במאגר הספקים שאושרו כספקי שירות חתימה דיגיטלית על מסמך. אם ספק השירות שאתם רוצים לעבוד איתו אינו מופיע ברשימה, הוא הופך להיות לא רלוונטי מבחינתכם. אתם יכולים להביא את העניין לתשומת ליבו, אבל מבחינתכם האופציה הזאת יורדת מהפרק ואתם רוצים למצוא ספק אחר שמופיע במאגר הספקים המורשים. כמו כן, מומלץ מאוד לעבוד עם ספק גדול ומוכר, בעל מוניטין וכזה שמספק שירותים נוספים כמו למשל חשבוניות דיגיטליות. ככל שהספק גדול יותר ואמין יותר, כך רמת החשדנות בין הצדדים תהיה נמוכה יותר ושני הצדדים ירגישו בטוחים לבצע את המהלך באופן דיגיטלי. האמת הזאת צפויה ללוות אותנו לפחות בשנים הקרובות, עד שכל הנושא של חתימה דיגיטלית על מסמך יהפוך לסטנדרט שייראה לנו טבעי מאוד וגם יוכיח את עצמו כיעיל ובטוח. כרגע, אתם בהחלט יכולים להשתמש בשירות, אך אתם רוצים לוודא את הדברים בצורה יסודית ולהקפיד לעבוד אך ורק עם ספקים מובילים ומוכרים.

כמה עולה השירות?

שירות חתימה דיגיטלית על מסמך הוא שירות זול מאוד ואם אתם מתכוונים לצרוך אותו במסגרת הסכם שירות ארוך טווח ועל בסיס קבוע, תוכלו לקבל מחיר מיוחד מספקי השירות השונים. ככלל, מדובר בשירות שעלותו מסתכמת במספר עשרות שקלים ולבטח זול יותר מעלות הדלק למקום פיזי בו הייתם צריכים לחתום על המסמך הפיזי ומהטרחה הרבה שאתם חוסכים לעצמכם בעצם היכולת שלכם להשלים את המשימה היישר ממסך המחשב בבית. במילים אחרות, מחיר השירות הוא לחלוטין לא נושא שצריך להטריד אתכם. המדובר בשירות פשוט למדי, שמתנהל ברובו במרחב אוטומטי לחלוטין ולא אינו עולה הרבה. אם אתם זקוקים לשירות זה עבור העסק, תוכלו כאמור לקבל מחירים מיוחדים במסגרת הסכם שירות ארוך טווח.

אז מה היה לנו בכתבה:
easy2sign
easy2sign

בעזרת easy2sign תוכלו לחתום דיגיטלית על כל מסמך. אנחנו מגבים את כל החומרים שלכם בצורה מסודרת בשרתים שלנו, בגוגל, דרופבוקס ועוד. החברה קיימת מעל עשור ומספקת מגוון תוכנות ופתרונות 360 מעלות לעסקים.
לסיכום, אם אתם מחפשים שירות מקצועי, אמין עם ניסיון רב, אתם מוזמנים להשאיר את הפרטים שלכם מטה וליצור איתנו קשר. נשלח לכם הצעת מחיר המותאמת בדיוק לעסק שלכם, לצרכים שלכם ולאסטרטגיה העסקית שלכם. מחכים לכם.

התקשרו עכשיו!
ליעוץ חינם ופרטים נוספים צרו איתנו קשר
או השאירו פרטים ונחזור אליכם
בואו להתנסות במערכת המהירה והיעילה!
שבועיים בחינם ללא התחייבות ובלי להכניס פרטי אשראי
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!