חתימה דיגיטלית על מסמך

אפשר רק לדמיין כמה טרחה הייתה נחסכת מכולנו, לו היינו יכולים לחתום על מסמכים שונים אונליין באמצעות האינטרנט, ללא צורך בהגעה פיזית למקום החתימה על מסמך פיזי. אפשר גם לדמיין כמה נייר היה נחסך לו רק הייתה היכולת הזאת. ובכן, אפשר להפסיק לדמיין ולהתחיל לעשות כי האופציה של חתימה דיגיטלית על מסמך כבר קיימת ובשנה האחרונה היא הולכת ותופסת תאוצה בעוד ועוד תחומים. כעת כבר אפשר להעריך שבעוד מספר שנים כמעט כל פעולה שעד כה חייב חתימה פיזית על גבי מסמך נייר, תעבור למרחב הדיגיטלי עם אפשרות של חתימה דיגיטלית מרחוק. ובכל זאת, לא מדובר במהלך של מה בכך ובשורות הבאות נספר לכם מה אפשר לכל זה לקרות, איך זה בדיוק עובד ומהו המעמד המשפטי של חתימה דיגיטלית.

המעמד המשפטי של חתימה דיגיטלית על מסמך

נתחיל אולי דווקא בסוף, שכן סוגיית המעמד המשפטי של חתימה דיגיטלית היא הסוגיה שעד כה היוותה את המכשול לאימוץ הטכנולוגיה הזאת וכעת הגיעה לכדי פתרון. ההתייחסות הראשונה להיבט החוקי של חתימה דיגיטלית התרחשה במדינת ישראל כבר בשנת 2001 עם חקיקת חוק חתימה אלקטרונית. בחוק זה הוגדרו למעשה סוגים שונים של חתימות ונפתח הפתח לשילוב החתימה הדיגיטלית כאופציה חוקית מבחינה משפטית. אלא שמאז ועד 2018, אז עבר החוק תיקון, לא סיפק החוק המקורי מספיק "שיניים" משפטיות למי שרצה לאמץ את הטכנולוגיה. התיקון החדש שהוכנס לחוק כבר בשנת 2018 שינה את פני הדברים ועודד פיתוח של טכנולוגיות ותשתיות דיגיטליות לביצוע חתימה דיגיטלית על מסמך, מה שהבשיל לכדי שירות זמין לכל רק בשנה שנתיים האחרונות.

אפשר גם לדמיין כמה נייר היה נחסך לו רק הייתה היכולת הזאת. ובכן, אפשר להפסיק לדמיין ולהתחיל לעשות כי האופציה של חתימה דיגיטלית על מסמך כבר קיימת ובשנה האחרונה היא הולכת ותופסת תאוצה בעוד ועוד תחומים.

אז מה אומר החוק? ובכן, כדי להבין את התייחסות החוק לנושא של חתימה דיגיטלית, יש תחילה להבין את האתגר המשפטי בסוג זה של חתימה. כאשר החתימה מבוצעת בצורה פיזית ובנוכחות האנשים החותמים, לכל צד למסמך יש את היכולת לוודא את זהותו של כל חותם וגם לוודא את זה שהחותם הוא אכן האדם שחתם על המסמך. כמו כן, לכל אדם החותם על המסמך יש את היכולת לקבל עותק פיזי מודפס של המסמך עם חתימתו, מה שמאפשר לו לוודא כי לא ניתן יהיה להכניס שינויים במסמך לאחר החתימה עליו. בחתימה דיגיטלית, נושאים אלה הופכים למאתגרים יותר, שכן קל מאוד לשנות קובץ דיגיטלי ומלאכת הזיהוי של החותמים מרחוק היא קשה הרבה יותר. לצורך אימוץ האופציה של חתימה דיגיטלית על מסמך, נדרש החוק להסדיר את שתי הסוגיות הללו וזה בדיוק מה שעשה התיקון האחרון שנכנס לחוק בשנת 2018.

התיקון החדש שהוכנס לחוק כבר בשנת 2018 שינה את פני הדברים ועודד פיתוח של טכנולוגיות ותשתיות דיגיטליות לביצוע חתימה דיגיטלית על מסמך

כעת, חוק חתימה אלקטרונית מגדיר שני סוגים של חתימות דיגיטליות. הסוג הראשון הוא חתימה מאובטחת, שהיא חתימה שבה יכול כל צד לאמת את זהותו של האדם החותם על גבי המסמך ויכול כל חותם לוודא שהמסמך לא ניתן לשינוי לאחר החתימה עליו. הסוג השני הוא חתימה מאושרת, שהיא למעשה חתימה מאובטחת, שמבוצעת בפיקוח של צד שלישי חיצוני, המנהל ומתווך את תהליך החתימה כולו ומפיק תעודה המאשרת הן את זהות החותמים והן את תוכן המסמך במעמד חתימתו. מעורבותו של צד שלישי זה היא קריטית, שכן אותו צד משמש כמעין עד נטרלי במעמד החתימה ובנוסף לכך גם מספק פלטפורמה מסודרת ומחייבת לזיהוי מלא של כל חותם ולנעילה דיגיטלית של המסמך לאחר חתימתו.

לצורך אימוץ האופציה של חתימה דיגיטלית על מסמך, נדרש החוק להסדיר את שתי הסוגיות הללו וזה בדיוק מה שעשה התיקון האחרון שנכנס לחוק בשנת 2018.

האם חתימה דיגיטלית מאובטחת אינה קבילה כראיה משפטית?

כעת נשאלת השאלה האם חתימה שהיא "רק" מאובטחת אך לא מאושרת, יכולה להוות ראיה קבילה בבית המשפט והתשובה היא בהחלט כן. יחד עם זאת, במידה והחתימה היא רק מאובטחת ולא מאושרת, יכול כל אחד מהצדדים להתכחש לחתימתו ונטל ההוכחה נופל על הצד השני, שיצטרך להוכיח שהצד המתכחש לחתימתו אינו דובר אמת. כאשר החתימה היא חתימה מאושרת על ידי צד ג' מוסמך ומורשה, הרי שנטל ההוכחה עובר לאדם המתכחש לחתימתו והוא יהיה זה שיצטרך להוכיח שהוא לא חתם על המסמך במקום שהצד השני יצטרך להוכיח שהוא כן חתם. לאדם ללא רק משפטי זה עשוי להישמע כמו הבדל מינורי וחסר משמעות, אבל כל עורך דין יודע בדיוק מהי המשמעות של נטל ההוכחה ובמרבית המקרים המשפטים, מהווה נטל ההוכחה אלמנט מכריע בתיק כולו. מעבר לכך, המשמעות האמיתית של הדברים היא שהמחוקק ומערכת המשפט מכירים בחתימה מאושרת כחתימה כשרה לכל דבר ועניין והתכחשות לחתימה כזאת, כמוה כהתכחשות לחתימה ידנית על גבי נייר.

כאשר אנו מדברים על חתימה דיגיטלית על מסמך, מייד עולה השאלה איך ניתן לחתום חתימה גרפית באמצעות מחשב.

איך מבוצעת החתימה הדיגיטלית?

מאז ומעולם את החתימה שלנו חתמנו בכתב יד, באמצעות חתימה גרפית אותה סיגלנו לעצמנו כחתימה הקבועה שלנו. בהתאם לכך, כאשר אנו מדברים על חתימה דיגיטלית על מסמך, מייד עולה השאלה איך ניתן לחתום חתימה גרפית באמצעות מחשב. ובכן, בהיבט זה חשוב לומר שאפשר בהחלט לחתום חתימה גרפית גם באמצעות המחשב, אבל ישנם סוגים נוספים של חתימות דיגיטליות ועל כך נדבר כעת. ככלל, חתימה היא אישור של האדם החותם לכל דבר שעליו הוא מתבקש לחתום – הסכמה לתנאי חוזה, אישור ידיעה, אישור קבלה, אישור מסירה, אישור ביצוע וכן הלאה. במישור הפיזי, חתימה זו ניתנה על ידנו בצורה ידנית באמצעות עט ונייר. במרחב הדיגיטלי, יכולה חתימה זו להתבצע בצורה שונות. כך למשל, לחיצה על גבי כפתור אישור, לאחר יידוע המשתמש כי בלחיצה על הכפתור הוא מאשר את הדברים, היא חתימה לכל דבר ועניין. גם סימון וי בצ'קבוקס למשל לצורך אישור על כך שהמשתמש קרא את ההסכם או מאשר את תנאי העסקה וכן הלאה, גם הוא נחשב לחתימה.

יחד עם זאת, יש לשים לב לפרט אחד שרבים לא מודעים לו – בעולם המשפט ישנה חשיבות רבה למודעות של האדם למשמעות מעשיו. אדם שמבצע פעולה ללא מודעות יכול גם לצאת פטור מכל עונש אם יוכיח זאת מעבר לספק סביר. בהתאם לכך, כאשר אנו מתבקשים ללחוץ על כפתור, אנחנו לאו דווקא מודעים לכך שלחיצת כפתור זו מהווה אישור משפטי כמו חתימה ידנית. אפשר כמובן ליידע את המשתמש שלחיצה על הכפתור היא אכן כמו חתימה לכל דבר ועניין, אך תמיד תישאר בידי המשתמש יכולת הטיעון כי לא היה מודע לכך שמדובר בחתימה מבחינה משפטית. בהתאם לכך, בכל מקרה של חתימה דיגיטלית על מסמך, רצוי לשלב גם את האופציה של חתימה ידנית גרפית, סביבה כבר כולם יודעים שהיא משמשת כחתימה בעלת תוקף משפטי.

איך מבצעים חתימה ידנית באמצעות המחשב? ובכן, על גבי המסך מופיע שטח נקי עליו יכול המשתמש לחתום את חתימתו באמצעות האצבע (על גבי מסך מגע) או באמצעות עכבר המחשב. החתימה, מן הסתם, לא תצא מדויקת כמו חתימה ידנית על גבי נייר, אבל היא בהחלט מהווה סימן גרפי קביל המשמש כאלטרנטיבה לחתימה ידנית פיזית. במקרים רבים, נהוג לבקש מהמשתמש לחתום במספר מקומות או מספר פעמים, בכדי לוודא שאכן מדובר בחתימה אישית בעלת תצורה מובחנת.

כאשר אנו מדברים על חתימה דיגיטלית על מסמך, מייד עולה השאלה איך ניתן לחתום חתימה גרפית באמצעות מחשב.

ואיך מזהים את זהות החותמים?

כפי שאמרנו קודם לכן, אחד האתגרים המרכזיים ביישום של אופציית חתימה דיגיטלית על מסמך הוא האתגר של זיהוי האנשים החותמים. כאשר אנו חותמים על חוזה מודפס, כל צד נוכח במקום והצד השני יכול לוודא את זהותו, הן במראה והן באמצעות תעודת זהות. כאשר החתימה מבוצעת אונליין מרחוק, האופציה הזאת לא קיימת. בדיוק מהסיבה הזאת, מגדיר החוק את הצורך ליישם מספר אמצעי זיהוי שיחד יוצרים סבירות גבוהה במיוחד לאימות זהותו של החותם. שני האמצעים החשובים ביותר בהיבט זה הם אישור כתובת דוא"ל ואישור טלפון נייד פרטי. לצורך האישור נשלחת הודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל של המשתמש והודעת סמס לטלפון שלו ואת שתי ההודעות הוא צריך לאשר באמצעות הזנת קוד אונליין בזמן אמת. בנוסף לכך, חייב כל צד להצהיר על זהותו, לצרף צילום של תעודת זהות ולספק פרטים נוספים שאותם יכול הצד השלישי המנהל את תהליך החתימה לוודא ולאשר. לעיתים נדרש למשל צילום של צ'ק אישי או אישור על ניהול חשבון בנק מאתר הבנק כאמצעי זיהוי נוסף. בסופו של דבר, הליך הזיהוי מתבסס על שימוש במספר אמצעי זיהוי שכל אחד מהם בנפרד, לא יכול להעניק רמת ודאות גבוהה לזיהוי האדם החותם, אבל הצירוף של כולם יחד יוצר את הוודאות הנדרשת.

ולבסוף, איך מונעים אישור של תוכן המסמך לאחר חתימתו?

כאמור, חתימה דיגיטלית על מסמך מבוצעת היום בניהול צדדים שלישיים שהם למעשה ספקי שירות המפעילים פלטפורמה אונליין, המיועדת בדיוק לתהליך זה. פלטפורמה זו כוללת את כל הטפסים לקליטת פרטי הצדדים, למשלוח כל אמצעי הזיהוי, לביצוע חתימה דיגיטלית באמצעות לחיצה על כפתור, סימון צ'קבוקס וצירוף חתימה גרפית אונליין ולבסוף גם להפקת תעודה המאשרת את הליך החתימה ברמה המשפטית. תעודה זו היא למעשה קובץ דיגיטלי הכולל את הקובץ המכיל את תוכן המסמך במעמד חתימתו ואת כל פרטי החתימה הנדרשים. עותק מהתעודה על כל החומרים המצורפים, נשמרים על ידי אותו צד שלישי כך שגם אם אחד הצדדים מנסים לבצע שינויים דיגיטליים בקובץ התעודה, עדיין ישנו הגיבוי אצל הצד השלישי, דרכו ניתן להוכיח מה היה נוסח ההסכם במעמד חתימתו.

מי צריך את זה?

איך שלא מסובבים את זה, היום כבר הגענו לבשלות טכנולוגית מלאה המאפשרת לנו לבצע חתימה דיגיטלית על מסמך וכעת, יותר ויותר גורמים מאמצים את הטכנולוגיה הזאת בכדי להקל על תהליכי העבודה שלהם בינם ובין עצמם ובינם ובין הלקוחות שלהם. אופציה זו מאפשרת למשל לצרף לקוחות חדשים לשירותים מורכבים בעלי היבט משפטי מורכב כמו למשל הצטרפות לקופת גמל אונליין. במקרה זה, יש צורך בזיהוי מוחלט של האדם ובהשגת הסכמתו המשפטית לתנאי השירות ואת זה בדיוק מאפשרת האופציה החדשה של חתימה דיגיטלית על מסמך. שירותי ממשלה רבים נעזרים אף הם באופציה הזאת ולא פחות מכך, אופציה זו עומדת גם לרשות צדדים פרטיים לחלוטין המבקשים לחתום ביניהם הסכם פשוט כמו הסכם שכירות למשל. כך למשל, אם ישנו דייר המתעניין לשכור את דירתכם, אך גר הרחק מכם, תוכלו לבצע את כל התהליך של חתימת הסכם השכירות שלו בצורה מקוונת באמצעות ספק שירות של חתימה דיגיטלית על מסמך. המדובר בשירות זול מאוד, לבטח זול יותר מעלות הדלק להגיע למקום בו ניתן לבצע חתימה פיזית.

חייבים להודות ששירות זה עדיין נמצא בחיתוליו, אבל כמו כל השירותים המקוונים שכיום אנו משתמשים בהם מבלי לשים בכלל לב, גם שירות זה צפוי להפוך בשנים הקרובות לסטנדרט מקובל שישנה את כל עולם החתימה על גבי מסמכים רשמיים.

אז מה היה לנו בכתבה:

טכנאי מחשבים

טכנאי מחשבים

בעזרת easy2sign תוכלו לחתום דיגיטלית על כל מסמך. אנחנו מגבים את כל החומרים שלכם בצורה מסודרת בשרתים שלנו, בגוגל, דרופבוקס ועוד. החברה קיימת מעל עשור ומספקת מגוון תוכנות ופתרונות 360 מעלות לעסקים.
לסיכום, אם אתם מחפשים שירות מקצועי, אמין עם ניסיון רב, אתם מוזמנים להשאיר את הפרטים שלכם מטה וליצור איתנו קשר. נשלח לכם הצעת מחיר המותאמת בדיוק לעסק שלכם, לצרכים שלכם ולאסטרטגיה העסקית שלכם. מחכים לכם.